Sıvı Kostik

Atık su arıtma tesislerinde pH yükseltici olarak kullanılan kirece oranla zaman zaman da olsa dozaj pompalarında tıkanmalara neden olmazBu nedenle kullanımı avantajlıdır. Sıvı Kostik yanıcı değildir. Nem yada suyla teması maddeleri ateşlemeye yetecek kadar ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, yanıcı maddelerle, çinko, aluminyum peroksitler ve halone edilmiş hidrokarbonlarla reaksiyona girer. İnsan dokusu ile temasında kaşındırıcı bir etkisi vardır. Kullanım Alanları: Boncuk Kostik , kağıt üretimi, boya yapay ipek ,sabun , petrol rafinerilerinde ve deterjan endüstrisinde kullanılır. Tekstil sektöründe ise üründeki atıkları uzaklaştırmada ve beyazlatma da kullanılır.

Ürünümüz ile ilgili belgeler yakın zamanda yükleneceketir.